DAGBOEK

PIETER NAUDE KANKER VONDSINSAMELING

DIE BEKENDE EN LIEFDE SANGER, PIETER NAUDE,  IS IN DIE VERLEDE 2 KEER MET KANKERGEWASSE OP SY BREIN GEDIAGNOSEER.

IN OKTOBER 2022 IS DAAR GEVIND DAT DIE GEWASSE WEER GEGROEI HET, OOK MEER AGGRESIEF AS TE VORE.  SEDERT DIE DIAGNOSE ONTVANG HY CHEMO, MAAR KAN UITERAARD GEEN VERTONING LEWER OF ANDER WERK DOEN NIE

DAAR WAS ONLANGS OOK ‘N FONDSINSAMELING GEHOU, MAAR SOOS ALMAL WEET IS DAAR IN HIERDIE GEVAL ENORME MEDIESE UITGAWES.

INDIEN JY ‘N BYDRAE WIL MAAK, VIND BESONDERHEDE HIERONDER:

ESTHER NAUDE

E. NAUDE
ABSA CHEQUE REKENING
9138737027

BAIE DANKEI BYVOORBAAT NAMES PIETER EN SY GESIN.

VOLKSHULP 2000

VOLKSHULP 2000 IS ‘N GEREGISTREERDE NIE WINSGEWENDE ORGANISASIE WAT IN 1991 GESTIG IS OM MINDEBEVOORREGTES TE HELP, DIE NOOD NEEM NET TOE EN DIE SLAGOFFERS IS VAN OMSTANDIGHEDE BUITE HULLE BEHEER.

VOLKSHULP 2000 ONTVANG GEEN HULP VAN DIE STAAT OF ANDER ORGANISASIES NIE, EN IS SLEGS AFHANKLIK VAN SKENKINGS EN FINANSIELE ONDERSTEUNING VANAF DIE PUBLIEK

HULLE MISSIE IS OOK OM WERKSGELEENTHEDE TE SKEP.

VIR MEER INLIGTING, SKENKINGS OF DONASIES KONTAK: 012 755 8201 / 2

HERVORMDE KERK SCHOEMANSDAL BOSVELDFEES 24 & 25 MEI 2024

HERVORMDE KERK SCHOEMANSDAL HOU HUL JAARLIKSTE BOSVELDFEES OP:

 • 24 & 25 MEI
 • BY DIE KERK IN MARAIS STRAAT, HARTBEESPOORT
 • VRYDAGAAND SE OPTREDE DEUR PIETER SMITH SLUIT ‘N SPITBRAAI EN BYKOSSE IN @ R140/PERS
 • GEEN KAARTJIE VERKOPE VRYDAGAAND NIE
 • BRING EIE EETGEREI EN DRINKGOED
 • HEKKE OPEN 6NM
 • SATERDAG OPEN DIE FEES OM 8VM – TOEGANG IS GRATIS
 • MET OPTREDES DEUR: PIESANGSKILLE / LIEZEL PIETERS EN RUAN DU TOIT
 • GEEN KOELERHOUER NIE, DAAR SAL BAIE EET EN DRINKGOED TE KOOP AANGEBIED WORD.

BESPREEK BY MAXI BRITS GEDURENDE KANTOORURE 8VM TOT 1NM – 012 253 0146

BOEREMUSIEKKLUB GOUDVELD-TAK BYEENKOMS 25 MEI 2024

DIE TRADISIONELE BOEREMUSIEKKLUB GOUDVELD-TAK HOU ‘N BYEENKOMS OP:

 • 25 MEI
 • VANAF 6 UUR DIE AAND TOT LAAT
 • BY KOPPIEALLEEN LAERSKOOL-SAAL, DEREK STR. RIEBEECKSTAD,  WELKOM
 • KAARTJIES IS BY DIE DEUR BESKIKBAAR @ 80 / PERSOON, SKOOLGAANDE KINDERS IS GRATIS.
 • ORKESTE WAT GAAN OPTREE IS: KYLE BAHR,  VOORLOPER EN WAKIS BOEREORKESTE
 • DRAG: SEMI-FORMEEL

BRING EIE EET- EN DRINKGOED.  BRAAIVLEIS VURE SAL BESKIKBAAR WEES

VIR MEER BESONDERHEDE KONTAK VIR MARTIN DORFLING – 082 542 1908

AACL FIETSTOER 26 MEI 2024

EDDIE STEYN EN 2 VRIENDE, FRANK & DEON BEPLAN ‘N FIETS TOER VANAF ROODEPOORT TOT IN KAAPSTAD, OM FONDSE IN TE SAMEL VIR DIE “ANIMAL ANTI-CRUELTY LEAGUE – JOHANNESBURG”  – A.A.C.L

HULLE HUIDIGE BEHOEFTES IS:

 • BESIGHEDE OM HULLE FIETS TOER TE BORG
 • MAGNETE VIR DIE BUSSIE WAT SAAMRY
 • KOOPBEWYSE VIR ONGEVEER 20 DAE VIR DIE SPAN
 • WAT OP 26 MEI VANAF ROODEPOORT VERTREK

ENIGE DONASIES OF NAVRAE KAN GERIG WORD AAN:  CARREN NICKOLAAS – 011 435 0672

LIENTJIE BAYMAN “HUMBLE HEARTS SUNSHINE ANGELS” FONDSINSAMELING 26 MEI 2024

LIENTJIE BAYMAN VD “RODEO GIRLS” REËL ‘N FONDSINSAMELING TER ONDERSTEUNING VD “HUMBLE HEARTS SUNSHINE ANGELS”

DIE FONDSE GAAN VIR LIENTJIE SE DOGTER WAT MET “MS – MULIPLE SCLEROSES” GEDIAGNOSEER IS, EN OM TE HELP MET MEDIESE ONKOSTES.

 • DIT WORD GEHOU OP:
 • 26 MEI
 • VANAF 11 UUR DIE OGGEND TOT 4 UUR DIE MIDDAG
 • TOEGANG – R50 / PERS – KINDERS ONDER 12 – R20 / KIND
 • MET VEILIGE PARKERING, OOP SPYSKAART, KONTANT KROEG, SPEELPLEK VIR KINDERS, VEILING, GELUKKIGE TREKKINGS
 • 13 KUNSTENAARS SOOS: CAROLINE DU PREEZ, THEONETTE VOGT, GARY FORWOOD TREE OP DEUR DIE DAG ASOOK DIE “RODEO GIRLS EN BOOT SCOOTIN” SA LYNDANSERS
 • BESPREKINGS NOODSAAKLIK KONTAK VIR LIENTJIE – 082 702 7918
NG GEMEENTE RIETFONTEIN-NOORD WINTERMARK 28 MEI – 1 JUNIE 2024

NG GEMEENTE RIETFONTEIN-NOORD HOU HULLE JAARLIKSE WINTERMARK VANAF:

 • 28 MEI – 1 JUNIE
 • BY DIE KERK IN 24STE LAAN 800, RIETFONTEIN
 • WEEKSDAE VANAF 10VM-7NM
 • MET VERSKEIE UITSTALLERS, KOFFIE WINKEL MET BAIE EET EN DRINKGOED WAT TE KOOP AANGEBIED SAL WORD.
 • SATERDAG 1 JUNIE
 • VANAF 9VM-2NM
 • GAAN DAAR ‘N MEJ & MEV MOOT KOMETISIE PLAASVIND, BAIE PRYSE TE WEN ASOOK GENOEG VERMAAK.

VIR MEER BESONDERHEDE KAN DIE KERKKANTOOR GEKONTAK WORD:  012 331 3253

THYS DIE BOSVELDKLONG GOLFDAG 28 MEI 2024

THYS DIE BOSVELDKLONG IS ERNSTIG SIEK, ‘N BEPLANDE GOLFDAG OM FONDSE IN TE SAMEL VIR SY MEDIESE ONKOSTES WORD BEPLAN OP:

 • 28 MEI
 • BY AKASIA GOLF KLUB
 • REGISTRASIES VIND PLAAS VANAF 9VM
 • AFSLAAN OM 10VM
 • KOSTES BELOOP R 4 000 / 4-BAL DIT SLUIT IS:

GOLFKARRETJIE / HALFWEG MIDDAG & AANDETE / VERSKEIE ANDER KLEIN KOMPETISIES OM AAN DEEL TE NEEM.

 • OM 6NM SAL VAN DIE LAND SE TOP KUNSTENAARS OPTREE, AS DEEL VAN DIE FONDSINSAMELING.

ENIGE NAVRA OF BESPREKINGS KONTAK – 078 654 5184

DIE GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG MARKDAG 1 JUNIE 2024

DAGBOEK

DIE GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG BIED HULLE JAARLIKSE WINTER MARKDAG AAN OP:

 • 1 JUNIE
 • VANAF 9 UUR DIE OGGEND TOT 2 UUR DIE MIDDAG
 • BY DIE KERK OP DIE H/V POSTMA EN VAN ALPHEN STR – RUSTENBURG
 • MET ONTBYT, TEETUIN, VERSKEIE EET EN DRINKGOED SAL TE KOOP AANGEBIED WORD, POTJIEKOS VIR ‘N WEGNEEM ETE
 • VIR DIE KINDERS IS DAAR PERDRITTE, TREINRITTE EN ‘N SPRINGKASTEEL
 • SKOOL DANSGROEPE UIT DIE GEMEENSKAP
 • ONDESTEUN OOK DIE UNIKE E-ROMMEL HERWINNINGS STALLETJIE, BRING ALLE ONBRUIKBARE ELEKTRONIESE TOERUSTING.
 • NOG STALLETJIE RUIMTE BESKIKBAAR VIR TUISGEMAAKTE PRODUKTE, KONTAK VIR ALETTA SMIT – 084 617 1703
DIE BEJAARDEFONDS VIR AFGETREDE POLISIE BEAMPTES “CARING MARK” 1 JUNIE 2024

DAGBOEK

DIE BEJAARDEFONDS VIR AFGETREDE POLISIE BEAMPTES SE “CARING MARK” VIND PLAAS OP

 • 1 JUNIE
 • VANAF 8 UUR DIE OGGEND TOT 2 UUR DIE MIDDAG
 • IN PETRUSSTR. 770 – RIETVALLEIRAND – (WOONBUURT LANGS ELARDUS PARK)
 • MET BAIE EET EN DRINKGOED WAT TE KOOP AANGEBIED SAL WORD
 • DAAR KAN OOK UITGESIEN WORD NA DIE PRETORIA OU MOTOR KLUB SE VERSAMELING
 • VANAF 10 UUR TOT 12 UUR VIND DAAR GRATIS AKTIWITEITE VIR OUD EN JONK PLAAS

VIR MEER BESONDERHEDE KONTAK VIR SONJA BURGER – 012 345 3005

DIE GENOOTSKAP VIR DIE HANDHAWING VAN AFRIKAANS SE 20STE DIGKOMPETISIE

DIE GENOOTSKAP VIR DIE HANDHAWING VAN AFRIKAANS SE 20STE DIGKOMPETISIE IS IN VOLLE SWANG, MET ‘N VERSKEIDENHEID VAN 11 TEMAS VIR VOLW. EN 10 VIR LEERDERS.

‘N KIESKEUR VD INGESKREWE GEDIGTE SAL IN DIE DIGBUNDEL, STEMME UIT DIE SUIDERLAND 19 GEPUBLISEER WORD

PRYSGELD, TROFEë, MEDALJES EN SERTIFIKATE IS OP DIE SPEL

INSKRYWINGS SLUIT 30 JUNIE OM MIDDERNAG, WENNERS SAL TYDENS ‘N GLASGELEENTHEID OP 2 NOV TE PRETORIA  AANGEKONDIG WORD

VIR MEER INLIGTING KONTAK 081 250 5060

WEEKLIKSE WYSHEDE

Gelukkig is hy wat sy ware roeping gevind het. Hy smag na geen ander geluk nie.

THOMAS CARLYLE (1795-1881)

INLIGTING

INLIGTING VIR NIE-WINSGEWENDE ORGANISASIES

SLEGS VIR 1-2 WEKE GEPLAAS (Nie langer nie)

KOSTES R 120-00 (Eenmalig vir 1 week)

UITSAAI TYD Maandag tot Vrydag 19:00, Saturday & Sondag 09:00

Inligting word ook op die webblad geplaas

BANKBESONDERHEDE

BOSVELD STEREO
ABSA SPAAR 93 2523 5442
TAKKODE 632 005
VERWYSING Dagboek / Instansie se naam
E-POS Bewys & bewoording na ontvangs@bosveldstereo.co.za

INLIGTING VIR ORGANISASIES

7:50 ONTBYT-PROGRAM

R 7 000.00 BTW Uitgesluit

9:05 MID-OGGEND PROGRAM

R 5 000.00 BTW Uitgesluit

14:05 MIDDAG PROGRAM

R 3 500.00 BTW Uitgesluit

5 MINUTE ONDERHOUD

Die kliënt moet 5 vrae voorberei vir die onderhoud. In die geval van ‘n telefoniese onderhoud, moet die kliënt vir Bosveld Stereo ‘n kontaknommer en naam van persoon wat gekontak sal word, verskaf.