KONTAK BESONDERHEDE

FISIESE ADRES
Gedeelte 3, Plot 49, Melodie Landbouhoewes, Hartbeespoort.
POS ADRES
Posbus 999, Ifafi, 0260
KANTOOR URE
Maandae tot Vrydae. 08h00 tot 16h00.
KONTAK NOMMER
TEL 012 259 0966
TEL/FAX 012 259 0953
ATELJEE
SMS Whatsapp boodskap na 064 115 2281
EPOS ateljee@bosveldstereo.co.za
STASIE BESTUURDER
EPOS ontvangs@bosveldstereo.co.za
DAGBOEK INSKYWINGS
EPOS ontvangs@bosveldstereo.co.za

DIREKTEURE

Mnr. J Pelser
Voorsitter
Mnr. C de la Rey
Onder Voorsitter
Mnr. Chris Moller
Direkteur
Prof. H Bodenstein
Mnr. G van Rensburg
Me. G de Koker